Ulike typer munnbind

Av | juni 8, 2020

Hvis du er på jakt etter munnbind, kan det være noe forvirrende å orientere seg og finne riktig variant. Det finnes munnbind ment for flere ulike formål, og du finner ofte flere av disse sortene på apotek eller i butikk. Det brukes gjerne forskjellige typer beskyttelse i ulike sammenhenger og av ulike yrkesgrupper. Vi skal nå se nærmere på hvilke munnbind som bør brukes til ulike formål.

Papirmunnbind

Enkle munnbind av papir er som regel det billigste munnbind-alternativet du finner på markedet. Den lave prisen kan kanskje virke lokkende, men det er viktig å huske på at disse munnbindene ikke har god nok effekt når det kommer til smittevern. Virus og bakterier kan nemlig enkelt trenge gjennom papiret.

I verste fall kan denne typen munnbind ha motsatt effekt og øke sjansen for smitte. Dette fordi mange vil få en falsk trygghetsfølelse og oppsøke områder med mange mennesker eller smittsomme partikler, i god tro om at de er beskyttet.

Papirmunnbind kan ha en viss beskyttende effekt mot større partikler i luften, som for eksempel svevestøv. Munnbindet kan sånn sett være til nytte for dem som sliter med luftveisproblemer som forårsakes av støv eller lignende.

Kirurgisk munnbind

Et kirurgisk munnbind er et nyttig produkt dersom en ønsker beskyttelse mot dråpesmitte eller sprut som inneholder biologisk materiale. Kirurgiske munnbind kan ha varierende grad av beskyttelsesevne, men bør ha filtreringseffektivitet tilsvarende 98 % for bakterielle smittepartikler.

Hvis et kirurgisk munnbind skal brukes der det er fare for sprut, bør et sprutsikkert munnbind anvendes. Disse er merket med «IIR», og bør brukes kombinert med visir eller vernebriller. Det er viktig å merke seg at et kirurgisk munnbind hovedsakelig benyttes for å forhindre smittespredning fra personen som anvender produktet. Munnbindet vil kunne filtrere bort større dråper som stammer fra munn og nese.

Disse dråpene kunne ellers ha havnet i luften ved snakking, nysing og hosting. Kirurgiske munnbind kan likevel gi beskyttelse til friske personer som bærer det, spesielt om det benyttes sammen med briller eller annet beskyttelsesutstyr. Husk på at kirurgiske munnbind bør sitte tett mot huden langs kantene. Dette vil bidra til å forhindre at virus, bakterier og andre organismer pustes inn.

Både helsepersonell og andre personer kan benytte kirurgiske munnbind. Det er imidlertid viktig at munnbindet brukes riktig for at det skal ha tiltenkt effekt. Husk for eksempel å vaske hendene godt før munnbindet tas på, og sørg for at glippene langs kantene er minimale.

Støvmasker

Hvis du skal oppholde deg i et område der det er mye rusk eller støv i luften, kan en støvmaske være et godt alternativ. Mye av støvet som er skadelig for deg er ikke mulig å se med det blotte øye, men med en støvmaske eliminerer du mange av disse partiklene. Det finnes egne luftmasker som også eliminerer dårlig lukt, noe som er praktisk for dem som jobber eller befinner seg i illeluktende områder. Støvmasker kan også benyttes av personer som er rammet av sykdommer som smitter via dråpesmitte. Masken vil minimere risikoen for at aerosoler og større dråper havner i luften ved hosting, nysing og lignende.

Utfordringen med støvmasker er at de sitter tett på huden, noe som kan være ubehagelig i lengden. Dette fører til at mange tar seg til ansiktet for å justere på masken. Så snart du gjør dette, ødelegger du maskens beskyttende effekt.

Åndedrettsvern

Foruten vanlige og kirurgiske munnbind, finnes åndedrettsvern. Dette gir brukeren større grad av beskyttelse, da filtreringseffektiviteten er bedre. Det er vanlig at helsepersonell benytter åndedrettsvern fremfor kirurgiske munnbind, spesielt i møte med personer som er bærere av alvorlige smittsomme sykdommer.

Åndedrettsvern skiller seg fra munnbind blant annet ved at masken er hardere, og at det finnes en ventil som lar brukeren puste. Disse maskene er tettsittende, og det er ikke uvanlig at maskene etterlater seg merker på brukerens hud. Den tette passformen minimerer faren for at bakterier og virus trenger inn langs kantene.

Et åndedrettsvern er som regel en filtrerende halvmaske av typen FFP1, FFP2 eller FFP3. Jo høyere tall, jo bedre filtreringseffekt har masken. FFP1 bør ikke benyttes dersom støvet kan være giftig å inhalere. FFP3 på sin side, kan beskytte mot både virus, radioaktive partikler og bakterier. Det finnes også motordrevne åndedrettsvern som kombineres med hette eller hjelm. Denne typen beskyttelsesutstyr brukes primært av helsevesen, og da kun i situasjoner der det er fare for de ansattes helse.

Ifølge Arbeidstilsynet brukes åndedrettsvern i situasjoner der arbeidstakere jobber eller oppholder seg i luft med mye forurensning, der øvrige vernetiltak mangler. Åndedrettsvern brukes også av mange som jobber i vedlikeholds- eller rengjøringsbransjen, og passer til arbeidsoppgaver med stor grad av forurensing. Det er viktig å velge åndedrettsvern som er CE-merket, men denne merkingen er likevel ingen garanti for at masken gir tilstrekkelig beskyttelse. I noen situasjoner må øvrig smittevernsutstyr også benyttes – som for eksempel visir.

Åndedrettsvern gir ofte god beskyttelse mot smitte for den som bærer masken. I tillegg vil den forhindre smitte fra brukeren til dem rundt. Filtreringseffekten er gjerne på mer enn 99,9 %.